31 augusti 2022

Elfviks gård


Elfviks gård längst ute på Lidingölandet har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1300-talet.
1774 köptes gården av hovgulddragaren Petter Widman, som planerade att ha den som sommarställe.  Han lät bygga ut huvudbyggnaden så att den kom att bli mer herrgårdslik. Det finns två kakelugnar kvar från denna tid, likaså en gyllenlädertapet. Senare, under 1800-talet, tillkom också några vackra väggmålningar i en av salongerna.


Matsalen med gyllenlädertapet och en kakelugn från 1700-talet. Foto: Lidingö hembygdsförening


Widmans epok på Elfvik är gårdens gustavianska period med många fester och glada upptåg. Carl Michael Bellman var en trogen gäst i familjen och tillägnade Widman flera sånger. Mest känd är den så kallade Lidingösången med samma melodi som Fjäriln vingad...
Widman kom också att bedriva ett aktivt jordbruk.

Stall med höskulle


Efter Widmans bortgång såldes gården 1796 till Lars Fresk. Han lät bygga en klädesfabrik på området. Där hamnade faktiskt den första industriellt installerade ångmaskinen. Efter många svårigheter och motgångar lades fabriken ner 1823. Men Fresk var inte bara fabrikör utan också lantbrukare. En del av de gårdsbyggnader vi ser än i dag, uppfördes under hans tid.

En gammal brunn. Huset i bakgrunden kallas Gamla villan.


År 1889 såldes gården till Albert Janse och hans hustru Elisabeth. Den var då mycket förfallen, men Janse gjorde en ordentlig upprustning. Jordbruket blev under Janses tid ett mönsterjordbruk, som drevs med moderna metoder.
Efter paret Janses bortgång såldes gården 1946 till Lidingö stad.
Stora delar av faktauppgifterna har jag tagit från boken Elfviks gård, dess historia och människor av Christina Holgersdotter Engdahl.

Lantbruksdelen i dag består av flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Stora delar av marken är uppodlad. På gården finns får, getter, hästar, kor och höns. Stora delar av gården är tillgängligt för allmänheten och det finns gårdsbutiker och servering. I huvudbyggnaden finns en restaurang.
Jag rekommenderar ett besök! Jag hänvisar till två hemsidor: 
http://visitlidingo.se/sevardheter/elfviks-gard/
https://elfviksgard.nu/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Påsktid

Östermalms saluhall invigdes 1888. Det är Stockholms främsta handelsplats för matvaror. Saluhallen renoverades nyligen, så att den ursprungl...