15 september 2011

Hundstallet

I väntan på att det skall bli läge för mig att skaffa egen hund, försöker jag ägna en viss omsorg åt hundar som bor på Hundstallet i Åkeshov.
Terriern Crocket och jag skall ut på promenad
Hundstallet www.hundstallet.se tar hand om hundar som på något sätt hamnat på avvägar. Det kan  vara hundar som avvikit från ägaren. Oftast lyckas man då återförena de två. Det kan också vara hundar som tas om hand därför att ägaren inte kan ta hand om hunden längre, missköter den eller på grund av att ägaren avlidit. Man försöker då hitta nya familjer till hundarna. Arbetet drivs med stort engagemang av personalen och bekostas av donationer.
Om man har tid och lust kan man ansöka om att bli "Doggywalker". Det innbär att man kommer ut  till Hundstallet och tar ut någon av hundarna på promenad. Själv hör jag väl inte till de allra flitigaste, men litet då och då har jag tagit mig ut dit och fått glädjen att ta med någon hund på promenad.
Det finns mycket fina promenadområden kring Hundstallet. Hela Judarnskogen, till exempel.

8 september 2011

Fiskartorpet

En av sommarens cykelturer gick till Norra Djurgården. En stadsdel, som jag mest bara passerat igenom, då jag har åkt bil. Nu har jag börjat ta mig dit med cykel ibland, för att titta närmare på området.
På vägen passerar jag en byggarbetsplats. Här byggs bostäder till den stadsdel, som kallas Norra Djurgårdsstaden.
Jag cyklar först till Fiskartorpets friluftsanläggning. Världens minsta skidort står det på en skylt vid entrén! Det är ju sommar, så inga aktiviteter pågår nu, men några håller  på att förbereda en kvällsfest.
Hoppbacken som finns här är över hundra år gammal. Ända fram till 1980-talet var den och skidbacken, som ligger vid sidan om, mycket välbesökt. Därefter började stället förfalla. 2005 renoverades anläggningen och används nu mest som restaurang och konferensanläggning.


Fiskartorpets friluftsanläggning

Entrén

Alldeles i närheten ligger en av de förnämligaste sevärdheterna på denna del av Djurgården. Det är Karl (eller Carl, om man så vill) XI:s fiskestuga, byggd på 1680-talet. Den byggdes alltså på den tiden Djurgården var en jaktpark. Av namnet att döma förekom det en del fiske här också.  Fiskestugan är Djurgårdens äldsta byggnad och har givit namn åt den del av Norra Djurgården som kallas Fiskartorpet. Eken, som växt in i stugan är lika gammal som stugan - alltså över 300 år gammal!

Karl XI:s fiskestuga

Jag fortsätter sedan ut mot Laduviken. På vägen dit tror man sig förflyttad till rena rama landsbygden. Kor och får betar på ängarna.

Kor på ängen

Kristinaladan

Några av Laduvikens besökare1 september 2011

Ålderdomen

För några veckor sedan var det en artikelserie i Svd som hette " Evigt liv?"  Artikelseriens tema var den ökande livslängden. Den medicinska utvecklingen och bättre levnadsvillkor är främsta orsakerna till detta.Vartannat barn som föds idag kan räkna med att bli hundra år.
Intressant är också att vi håller oss friska längre, många fler blir riktigt gamla och medellivslängden stiger alltså dramatiskt. Frågan är hur länge detta kan pågå.
Detta skulle  kunna bli ett problem, eftersom det blir tungt för dem som skall försörja oss. Jag har aldrig riktigt fått kläm på hur det hela fungerar. Jag trodde att vi betalade in till vår pension, då vi arbetar. Men sedan sägs det också, att det är de som arbetar nu, som betalar våra pensioner. Kanske det är en kombination.
Märkligt att det skulle bli ett problem! I själva verket är ju den ökade medellivslängden en stor framgång. Frågan är väl vad vi skall göra med alla dessa pigga 65plussare? Det blir naturligtvis en politisk fråga, men också 65plussarnas eget ansvar att bidra till samhällsutveckligen, sin egen utveckling och ekonomin. Antagligen kommer många att arbeta längre, men det finns säkert mer att göra.
Fysikprofessorn Bodil Jönsson har publicerat en bok, som heter När horisonten flyttar sig. Jag har läst den och tyckte att den var mycket intressant.Hon nämner tre saker som är av stort värde för dagens pensionärer: internet, konsten (i vid bemärkelse, inte bara för konsumtion utan också eget skapande) samt naturligtvis den medicinska utvecklingen.
Bodil föreläste om äldreutvecklingen under Almedalsveckan i somras. Läs gärna hennes blogg http://www.bodiljonsson.se/blog/

PENSIONÄRSRABATT

Grannar

När man ser tillbaka på sitt liv och tänker på dem man bott i närheten av, framträder en brokig skara av människor - mina grannar genom tide...