2 juni 2011

Hjorthagen - D.3

Här kommer det sista inlägget om Hjorthagen

Gerleborgsskolan (hörnet Jägmästargatan/Skogvaktargatan)
Gerleborgsskolan är en konstskola, som är inhyst i den byggnad som en gång var Hjorthagens folkskola. Huset byggdes 1902 och är områdets enda kvarvarande träbyggnad.

Gerleborgsskolan

Värtaverket
Värtaverket togs i bruk 1903. I början eldade man med kol. Numera produceras fjärrvärme och el i två stora kraftvärmeverk, ett oljeeldat och ett eleldat. Ett biobränsleeldat kraftvärmeverk  finns också - Fortum Värme.
Inom Värtaverkets område har det med åren vuxit fram en speciell flora med många sällsynta växtarter, som inte har sitt ursprung i Sverige. Växterna förmodas ha kommit med kolleveranserna. Kolet kom ju från hela världen och med detta följde ofta frön och växtdelar. Värtaverket har fått en alldeles egen och bitvis unik fauna.
Utsmyckningen på Värtaverkets ackumulator är ett av Europas största konstverk. Den är gjord av konstnärinnan Angela Utbult.


Sammanfattningsvis kan man konstatera att i det dåtida Hjorthagen var många fattiga, men gemenskapen och solidariteten stor. Hjorthagen kallades en gång det röda Hjorthagen, men det kan man definitivt inte kalla det längre. I dag röstar de flesta hjorthagsbor borgerligt.

Framtiden
Hjorthagen är på väg mot en ny epok i det hållbara samhället. Det har just påbörjats en utbyggnad av det som kallas Norra Djurgårdsstaden, som består av Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden. Det är just nu Sveriges största stadsutvecklingsområde. Den nya stadsbebyggelsen skall utvecklas i symbios med Gasverket, Värtaverket och hamnen på sjösidan samt med Nationalstadsparken. Innerstadsbebyggelse och nära ytterstadens naturupplevelser. Så mycket som möjligt av den äldre och industrihistoriska bebyggelsen kommer att bevaras. Här skall en modern, innovativ och miljöanpassad stadsdel växa fram till år 2025. Man räknar med 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser.
Planeringsarbetet för arbetsplatser, bostäder, service och kultur pågår för fullt. Första spadtaget för bostäderna togs våren 2011. I Södra Värtahamnen kommer det också att bli lokaler för handel och en utbyggd pir. Det pågår även en utbyggnad av kollektivtrafiken och vägnätet.
Själv bor jag med utsikt mot Hjorthagen och som många andra lidingöbor följer jag utvecklingen med stort intresse. Den kommer ju att påverka oss också.

Källor: Jag har tagit uppgifterna i mina tre inlägg om Hjorthagen från den litteratur om stadsdelen, som finns på Stockholms stadsbibliotek, framför allt från boken Hjorthagen av Karl-Olov Arnstberg och Birgitta Bergström. Desutom har jag använt en del uppgifter, som finns på stadens hemsida www.stockholm.se/norradjurgardsstaden samt www.ostermalm.stockholm.se/miljoagenda
Hösten 2011 beräknas en ny bok om Hjorthagen att publiceras. Den är skriven av Mats Rehn och kommer att heta Hjorthagen och runtomkring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Trevlig sommar!

Jag önskar alla mina läsare trevlig sommar. Bloggen gör uppehåll och återkommer i början av augusti. Bilden visar en del av Strandvägen och...