26 maj 2011

Hjorthagen - D.2

Idrottsplatsen
Hjorthagen har sedan lång tid en aktiv och framgångsrik idrottsverksamhet. Storstrejken på Värtagasverket 1909 låg  till en stor del bakom bildandet av Värtans idrottsklubb. Förutom kampen för kraven och de ekonomiska svårigheterna fanns sysslolösheten. Arbetarna var inte vana att vara lediga och några satte igång att lira boll.

Kvarteret Skytten
Mittemot idrottsplatsen ligger kvarteret Skytten, som byggdes 1908-10. De är de första hyreskasernerna i Hjorthagen. De kallades för Gula husen. Gården är ett fint exempel på en grönskande och levande gård. De stora nivåskillnaderna ger unika möjligheter till många olika "rum" i rummet. Skogsdungen på gården lockar till sig många fåglar.


Gård i kvarteret Skytten
Gasverket
År 1853 tändes den första gasgatulyktan i Stockholm. Det var startskottet för en snabb utveckling och gasverket i Hjorthagen byggdes för att möta det galopperande behovet av gas. Gasverket byggdes under åren 1890-93. Dåtidens store stockholmsarkitekt Ferdinand Boberg ritade de fantastiska byggnaderna i tegel. Gasen framställdes ur stenkol. En framställning som lämnade efter sig sot, koldamm och svavelrök. Förutom gas erhölls koks, tjära, bensen, pyridin och flera andra produkter som användes eller såldes vidare. Från 1972 framställdes visserligen gas på ett mindre miljöskadligt sätt, men rester av giftiga ämnen har funnits kvar i marken runt gasverket och man har varit tvungen att sanera för att kunna påbörja utbyggnaden. Den 18 januari 2011 stängdes gasen av för gott.


Böcklingbacken (backen nedanför Trollhättevägen)
Namnet Böcklingbacken kommer från det böcklingrökeri som länge låg i slutet av backen. Hjorthagen var fortfarande landsbygd när de första arbetarna kom i slutet av 1800-talet. Här och var kan man se spår av odlingar.
Hela Ladugårdsgärdet var obebyggt, dagens Storängsbotten var kärrmark och det var tätt med skog både på Gärdet, i Hjorthagen och förstås i Lill-Jansskogen. Arbetarna drygade ut hushållet med att ha grisar och kaniner på "Ängen" (nuvarande idrottsplatsen) och man odlade grönsaker där kvarteret Abessinien ligger idag. I grönområdet i korsningen Gasverksverksvägen/Fiskartorpsvägen, kallat Ekbacken, byggdes under 1910-talet ett antal villor avsedda för vid gasverket tjänstgörande ingenjörer.

Kvarteret Abessinien
Kvarteret Abessinien omfattar kvarteren väster om Porjusvägen.
Trångboddhet och dåligt underhåll skapade missnöje med bostadsförhållandena. I början av 1930-talet kläcktes bland arbetarna idén om ett nytt bostadsområde i Hjorthagen med billiga och bra lägenheter. Staden ställde mark till förfogande och byggmästare Olle Engkvist lät Hakon Ahlberg rita bebyggelsen. En bostadsrättsförening bildades och 1937 var området klart.Ett rationellt seriebyggande prövades för första gången i stor skala. Husen uppfördes som smalhus med funktionellt planerade och genomgående lägenheter. Byggnaderna är väl anpassade till terrängen.Hus i kvarteret Abessinien

Smalhusområdet Abessinien är ett exempel både på tidiga bostadsrättsföreningar för arbetare och på hur arkitekten enligt funktionalismens synsätt planerade ett bostadsområde från stadsplan till lägenhetsdetaljer.

Tredje och sista inlägget om Hjorthagen kommer nästa vecka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Trevlig sommar!

Jag önskar alla mina läsare trevlig sommar. Bloggen gör uppehåll och återkommer i början av augusti. Bilden visar en del av Strandvägen och...