15 september 2011

Hundstallet

I väntan på att det skall bli läge för mig att skaffa egen hund, försöker jag ägna en viss omsorg åt hundar som bor på Hundstallet i Åkeshov.
Terriern Crocket och jag skall ut på promenad
Hundstallet www.hundstallet.se tar hand om hundar som på något sätt hamnat på avvägar. Det kan  vara hundar som avvikit från ägaren. Oftast lyckas man då återförena de två. Det kan också vara hundar som tas om hand därför att ägaren inte kan ta hand om hunden längre, missköter den eller på grund av att ägaren avlidit. Man försöker då hitta nya familjer till hundarna. Arbetet drivs med stort engagemang av personalen och bekostas av donationer.
Om man har tid och lust kan man ansöka om att bli "Doggywalker". Det innbär att man kommer ut  till Hundstallet och tar ut någon av hundarna på promenad. Själv hör jag väl inte till de allra flitigaste, men litet då och då har jag tagit mig ut dit och fått glädjen att ta med någon hund på promenad.
Det finns mycket fina promenadområden kring Hundstallet. Hela Judarnskogen, till exempel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Trevlig sommar!

Jag önskar alla mina läsare trevlig sommar. Bloggen gör uppehåll och återkommer i början av augusti. Bilden visar en del av Strandvägen och...