15 mars 2012

Simma lugnt

Den äldsta bilden av bröstsim. De gamla egyptierna använde ofta simmande flickor som motiv för skedhandtag.
Denna skopa av trä är från tiden 1580-1176 f. Kr.


Människan saknar till skillnad från de flesta däggdjuren medfödd simförmåga. Ändå hör simkonsten till våra uråldriga färdigheter och man vet att bröstsim, ryggsim och crawl var i allmänt bruk redan under antiken.
I Norden utmärkte sig inte minst vikingarna som skickliga simmare och ännu under första hälften av medeltiden torde simkunnigheten ha varit rätt allmän i hela Europa. Av olika skäl avtog så småningom intresset för simningen för att mot slutet av 1700-talet åter väckas till liv. 1796 instiftas Upsala simsällskap, Sveriges och en av världens äldsta alltjämt existerande idrottsföreningar. Under det kommande århundradet upptäckte i första hand engelsmännen dess sportsliga möjligheter.1896 upptas simningen på olympiska spelens program.
I bröstsim drivs kroppen fram genom liksidiga arm- och benrörelser. Bentagen påminner om grodans.

Detta, inklusive bilden ovan, är något av det jag får fram i uppslagsböcker om bröstsim.
Bröstsim är det långsammaste av simsätten och kallas ibland för tantsim. En gång i veckan ger jag mig iväg till simhallen och njuter av denna härliga motionsform.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Trevlig sommar!

Jag önskar alla mina läsare trevlig sommar. Bloggen gör uppehåll och återkommer i början av augusti. Bilden visar en del av Strandvägen och...