12 juni 2015

Kappsta

Kappsta är ett naturreservat på Lidingö och ligger på en sluttning ner mot Värtan.
Vegetationen består av hällmarkstallskog, blåbärsgranskog, ädellövslundar, klipp- och vasstränder och kulturhävdad mark i form av mer eller mindre igenväxta sekelskiftesträdgårdar. Området hyser ett flertal grova och mycket gamla ekar och tallar. Inom den kulturhävdade marken finns välväxta, främmande trädslag samt ett antal sällsynta så kallade gräsfröinkomlingar som blårapunkel, vitfryle och parksmörblomma. Här finns också två världsunika skogsfibblor samt ett antal sällsynta lundväxter. (Uppgifterna tagna från Länsstyrelsens hemsida).
Hunden och jag tog en liten promenad genom detta område. Det var en varm och solig försommardag.
Tyvärr hittade jag inga av dessa ovanliga växter, men vackert var det i alla fall. Det var också ett rikt fågelliv.Midsommarblomster

Området är mest känt för att det var här som Raoul Wallenberg föddes. Hans morföräldrar hade ett sommarhus i Kappsta och hans mor vistades där då han kom till världen. Huset är nerbrunnet, endast grunden finns kvar.
På husgrunden finns ett minnesmärke placerat. Det är en skulptur i form av den portfölj, som Raoul Wallenberg antas ha använt. Konstverket är skapat av Ulla Kraitz och kallas Attachéväska R W.1 kommentar:

Trevlig sommar

Jag önskar alla mina läsare en riktigt trevlig sommar. Bloggen återkommer i början av augusti.